Doe onderzoek naar falend alcoholbeleid

Jan Walburg, directeur van het Trimbosinstituut, ondersteunde de plannen van minister Ter Horst voor een hogere leeftijdsgrens bij verkoop van alcohol en een prijsverhoging (Opiniepagina, 10 mei). Gelukkig heeft de Tweede Kamer die plannen afgewezen.

De minister kan beter een fonds creëren dat onderzoek betaalt naar de redenen waarom drug- en alcoholbeleid niet oplevert wat het beoogt. Waarom gebruiken Grieken minder cannabis dan Zweden? Waarom drinken Fransen meer dan Hollanders? En waarom is het cocaïnegebruik in Amsterdam tweemaal zo hoog als in Rotterdam? Het is allemaal nooit onderzocht, maar toch blijven we taai vasthouden aan een nimmer bewezen idee: verscherping van beleid vermindert het gebruik. Voorlopig is er echter geen enkele goede reden om de plannen van minister Ter Horst te steunen ondanks allerlei politiek wenselijke, quasiwetenschappelijk poeha.