Diabetespil vergroot kans op hartinfarct

De diabetespil rosiglitazon veroorzaakt hartaanvallen. Dat schrijven Amerikaanse medici na een analyse van ruim veertig eerder uitgevoerde patiëntstudies.

Het onderzoek verscheen gisteravond vroegtijdig in het medische tijdschrift The New England Journal of Medicine (NEJM).

Mensen die het medicijn tegen diabetes type 2 (‘ouderdomssuiker’) gebruikten, hadden in de analyse ruim 40 procent meer kans op een hartinfarct dan andere suikerpatiënten. Diabetici lopen ook door hun ziekte een verhoogd risico op hart- en vaatziekten; medicatie zou daarom juist hartinfarcten moeten voorkómen.

De Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA gaf na de publicatie een waarschuwing uit over het medicijn. De instantie vindt dat type-2-diabeten die het aan hun hart hebben met hun arts moeten overleggen over de risico’s van rosiglitazon. Ze benadrukt echter ook dat de gegevens nog „tegenstrijdig” zijn.

In Nederland gebruikten in 2005 een kleine 40.000 patiënten rosiglitazon (merknamen Avandia). Het gebruik van de pil, die in 2000 op de Europese markt werd toegelaten, steeg de afgelopen jaren sterk.

De producent, het farmaceutisch bedrijf GlaxoSmithKline (GSK), gaf de FDA al eerder informatie over het hartrisico, zo laat de medicijnenautoriteit weten. GSK liet toen, eveneens op grond van eerdere studies, zien dat de pil een 30 tot 40 procent grotere kans op hartklachten en hartaanvallen geeft. Toch ontkent het bedrijf nu „stellig” dat een dergelijk verband bestaat. Uit twee onderzoeken die vanwege hun andersoortige opzet niet in de NEJM-analyse waren meegenomen, bleek geen verhoogd risico op hartaanvallen.

De auteurs van de analyse, en onafhankelijke commentatoren in het medische tijdschrift, concluderen ook dat de resultaten nog wankel zijn. Veel gegevens voor grondige doorrekening ontbraken, omdat ze niet openbaar zijn.

De commentatoren, twee cardiologen, houden echter hun reserves tegen rosiglitazon, omdat nooit is gebleken dat de pil ziekte voorkómt. „De rationale om rosiglitazon voor te schrijven is onduidelijk.” Ze bekritiseren bovendien de toelatingsprocedures, omdat pas jaren nadat de pil op de markt kwam de gezondheidseffecten duidelijk worden.

In maart bleek een ander nadeel van de glitazonen: ze veroorzaken botbreuken bij vrouwen. Al eerder was bekend dat de pillen de kans op hartfalen vergroten, en dat mensen er zwaarder van worden. Ze zijn in Nederland niet de eerste keus voor de behandeling van ouderdomssuiker. Het oudere middel metformine is beter onderzocht, heeft die bijwerkingen niet en is goedkoper. Dat middel heeft volgens huisartsen de voorkeur.