De wereldbevolking is steeds beter geschoold

Examentijd. Dan hoor je weer klachten oplaaien over het niveau van de huidige leerlingen, die je vragend aankijken als je het over Nederlands-Indië hebt. Terwijl men vroeger rijtjes als Java-Bali-Lombok-Soemba-Soembawa bij nacht en ontij kon opdreunen. En inderdaad, tegenwoordig wordt er weinig meer gestampt, maar het opleidingsniveau van onze jeugd is er sinds de jaren ’50 enorm op vooruitgegaan. Een wereldwijde trend.

Nederland

Zo’n 26 procent van de Nederlandse bevolking heeft havo of vwo gedaan – of vergelijkbare voorgangers als de hbs. Maar van de huidige leerlingen van groep 8 van de basisschool gaat maar liefst 40 procent naar havo of vwo. Vaak wordt gezegd dat het niveau van de school door de grotere toevloed zou dalen. Vergelijkend onderzoek aan examens laat zien dat het niveau daarvan ongeveer gelijk ligt aan dat van 25 jaar geleden, waarbij de moderne examens door open vragen een groter beroep doen op de intelligentie van de leerling. Elke 10 jaar gaat het IQ van de Nederlandse kinderen met drie punten omhoog. Ze zijn gewend om een grote en veelzijdige vloed aan informatie te verwerken.

Geletterde wereld

Wereldwijd nemen opleidingsniveau en kennis veel sneller toe dan in Nederland – maar er is dan ook een grote achterstand in te halen. In 1970 was 37 procent van de wereldbevolking analfabeet, nu is dat 18 procent. Maar liefst 86 procent van de kinderen in ontwikkelingslanden gaat tegenwoordig naar school en dat percentage blijft toenemen. Een hoger opleidingsniveau geeft meer kans op een baan of om zelf een onderneming te starten. Er is een duidelijke correlatie tussen welvaart en scholing. Landen met de meeste ongeletterden, zoals Niger en Mali zijn ook de allerarmste van de wereld.

Welvaart en weerwerk

Een beter opgeleide wereldbewoner kan beter uit de voeten met bijvoorbeeld het enorme stuwmeer aan feiten en meningen op internet. Doordat men steeds beter geïnformeerd is over wat er in de wereld gebeurt, wordt het voor dictators steeds moeilijker om onderdanen tevreden te houden met vastgeroeste propagandapraatjes. De druk om te democratiseren neemt daardoor toe. Het aantal democratieën is sinds 1950 bijna verdubbeld naar 60 procent van alle landen.

Toekomst

In China en India worden honderdduizenden jongeren academisch geschoold – ook in het westen - waardoor kennis en technologische ontwikkeling er exponentieel groeien, net als de welvaart. Dat moeten we niet als een bedreiging zien, maar als een kans. Een beter opgeleide wereldbevolking zal leiden tot meer technologische en medische doorbraken!

Kor Goutbeek

    • Kor Goutbeek