Wijffels: Wolfowitz desastreuze leider

Paul Wolfowitz is niet alleen afgezet als president van de Wereldbank omdat hij zijn vriendin bij een overplaatsing een riante salarisverhoging bezorgde, maar ook omdat hij slecht leiding gaf aan de Wereldbank. Dat zegt Herman Wijffels, de Nederlandse bewindvoerder van de Wereldbank die de affaire onderzocht, vandaag in de Volkskrant.

Wolfowitz gaf volgens Wijffels „op een desastreuze manier” leiding aan de Wereldbank. „Hij maakte de bank volstrekt onveilig. Het vertrouwen dat bestond is daardoor overgegaan in wantrouwen.” De salarisaffaire was volgens Wijffels een bijzaak. „Als hij verder een voortreffelijk leider was geweest, was het misschien niet zo ver gekomen.”

Het rapport dat Wijffels uitbracht, vormde de belangrijkste grond om Wolfowitz af te zetten. De Wereldbank verklaarde daarbij wel dat hij „ethisch en te goeder trouw” had gehandeld. Wijffels is het met die verklaring niet eens. „Ik heb behoorlijk moeten slikken. Het gaat natuurlijk altijd zo dat een gedwongen aftocht omkleed wordt met mooie woorden, zeker als die aftocht in politieke kringen wordt geregeld. Maar dit ging wel heel erg ver.”

Ad Melkert, de vorige Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank en destijds voorzitter van de ethische commissie die Wolfowitz’ belangenconflict bij de overplaatsing van zijn vriendin onderzocht, deelt deze opvatting van Wijffels, zei hij ook in de Volkskrant. „Het persbericht is overduidelijk een compromis om unanimiteit binnen het bestuur van de bank mogelijk te maken. Iedereen kan zijn eigen conclusie trekken over wat het betekent als je wordt verondersteld ethisch te hebben gehandeld en toch bent gedwongen om ontslag te nemen.” Melkert zelf treft geen blaam, zegt hij. „De verantwoordelijkheid voor de kern van de zaak lag geheel bij de president.”