Per vergissing

Het is altijd weer vermakelijk om te zien hoe mensen van het type Wolfowitz zichzelf in de nesten werken. Je zou haast denken dat het gewoon mensen zijn, maar dat zijn het natuurlijk niet. Wolfie is net zo ongewoon als al die anderen uit het rijtje neocons Kagan, Feith, Libby, Bolton, Abrams, Woolsey, Perle en Kristol. Stuk voor stuk per vergissing op het wereldtoneel beland en nu allemaal op de aftocht, alsof de toorn van hun evangelische leengodje, op hen is neergedaald.

Na alles wat is geschied, mag het geen verrassing heten; vandaar nog even over die getergde staf van de Wereldbank, vaak een citadel van liberalisme genoemd.

Het is moeilijk sympathie op te brengen voor het ongenoegen binnen dat bastion, dat evenals al die andere internationale organisaties, van de VN tot het IMF, drijft op onbehoorlijk hoge belastingvrije lonen voor een geprivilegieerde klasse van bevoorrechten – afgedankte wereldleiders, jaarclubvriendjes en oude adel – die er alle belang bij hebben om uit naam van de onrechtbestrijding hun onderscheidende voordelen zorgvuldig in stand te houden.

Wanneer dan een corruptiebestrijder op oorlogspad wegens nepotisme ten val kan worden gebracht, sluiten zich begrijpelijkerwijs de rijen. Wolfie’s harde hand was immers ook tegen zijn eigen organisatie gericht. Nog nooit had hij zoveel verkwisting en wanbeleid meegemaakt. Misschien wel zijn beste conclusie in jaren. Niemand daar zat dan ook te wachten op de frisse wind van een radicale Bush-jongen.

Wat rest, is een organisatie die gewoon weer haar gang kan gaan. De oprotverklaring van de Bank was veelzeggend. Wolfie stapte alleen op als de Bank even wilde vermelden dat hij naar beste eer en geweten had gehandeld én met instemming van de Bank zelf. Dat had de Bank zo geregeld, immers bij uitstek een instituut waarbinnen men elkaar voor het goede doel graag de hand boven het hoofd houdt. En dáár had Wolfie nou juist wat aan willen doen. Maar als Wolfie het niet kon, wie kan het dan wel?

Floris-Jan van Luyn

Floris-Jan van Luyn is journalist en filmmaker en oud-correspondent van NRC Handelsblad in China.