nu op nrc.nl

Krokodil

De foto van de krokodil met een arm in zijn bek, op de voorpagina van de krant van afgelopen vrijdag, heeft een discussie onder lezers teweeg gebracht. Op het next.log legt chef Hans Nijenhuis uit waarom de krokodil, die op 11 april 2007 al op het next.log werd geplaatst, nu wél in de krant staat afgebeeld. Maar had nrc.next de afbeelding alsnog in de krant moeten publiceren?

Lezeres Gerbrig is blij dat de foto is geplaatst. Op het next.log schrijft ze: „het is een prachtige foto. Het roept in elk geval uiteenlopende reacties op, net zoals dat bij artikelen vaak het geval is. En dat is voor mij heel belangrijk bij een nieuwsfoto.”

Nathalie schrijft: „ik heb de foto de hele dag niet uit mijn gedachten kunnen zetten. Hij heeft wel z’n doel bij mij bereikt en me wel aan het denken gezet.”

Marjelle vindt: „het is en blijft een beest het is gewoon de realiteit. Ik vind het goed om mensen bewust te maken van dingen die er gebeuren op de wereld. Wat kinderen betreft die zien veel ergere dingen op tv.”

Een hoop lezers is een andere mening toegedaan. Lezeres Elena schrijft: „ik lees de krant onder andere om niet met al die gruwelijke beelden op televisie geconfronteerd te worden. Als ik dergelijke foto’s wil zien bezoek ik wel een tentoonstelling.”

Ton zegt: „dat ik de foto nog niet gezien had op de website spreekt voor zich: ik zit niet op gruwelijke sensationele beelden te wachten, maar om nieuwsgaring. Mijns inziens past het een kwaliteitskrant niet.”

En Miriam Geerse vindt de afbeelding niet geschikt voor kinderen. „Als het per se moet, zet zo’n foto als die van de krokodil dan alsjeblieft binnen in de krant. Ik kies graag zelf wat mijn kinderen aan gruwelijke beelden te zien krijgen.”

Lees de afweging van next-chef Hans Nijenhuis of discussieer mee op nrc.nl/nextlog

Eindexamens

De eindexamens zijn in volle gang. Een „geestelijke worstelwedstrijd” vindt Toyah Rodhouse, examenleerlinge op het St. Canisius in Almelo. Voor Trees Platvoet, lerares Nederlands, breekt een periode van „botsende liefdes”, aan.

Lees meer over de eindexamens op nrc.nl/eindexamen