Niet per se gelovig

Onder de kop `Ja, betalen minister! M`n kind heeft polio` deden de heren Akveld en Herman een tijdje geleden een oproep tot vaccinatieverplichting (nrc.next ,16 april).

Toch kan de keuze tot niet-vaccineren worden gerechtvaardigd, zelfs voor polio, zodra sprake is van de juiste kennis over de bijwerkingen van het vaccin en de alternatieven voor ziektepreventie en het voorkomen van complicaties.

De kennis over het normale ziekteverloop van polio, waarbij de meeste besmettingen hoogstens voor griepachtige symptomen zorgen, wordt overschaduwd door veel zeldzamere complicaties in de vorm van verlammingen, waarvan de helft herstelt.

Het is niet geheel juist om aan te nemen dat bepaalde groepen gelovigen totaal niet ingeënt zijn. Uit angst laten ze hun kinderen toch vaccineren, via de achterdeur. Sommige poliosterfgevallen onder gelovigen stonden geregistreerd als recentelijk ingeënt, terwijl onder geloofsgenoten deze informatie werd verzwegen en het bij de pers niet bekend was. Toediening van het levende orale poliovaccin tijdens epidemieën kan juist de oorzaak zijn van nieuwe poliogevallen.

Als het gaat om de verdediging van de individuele keuzevrijheid tot vaccineren kan minister Rouvoet naast steun uit zijn achterban ook rekenen op draagvlak onder goed geïnformeerde mensen die vinden dat de staat niet mag beslissen over wat in het lichaam van hun kinderen wordt gespoten.