Linkse fusie in Duitsland

Berlijn, 21 mei. Twee linkse protestpartijen in Duitsland, die op federaal niveau al samenwerken, zijn nu ook officieel gefuseerd. De Linkspartei, een verzamelbekken van ex-communisten uit de voormalige DDR, en de WASG, een uit het vroegere West-Duitsland stammende partij van teleurgestelde vakbondsleden, hopen samen een stabiele factor te worden in heel Duitsland. Het bestaande samenwerkingsverband bezit bijna 9 procent van de Bondsdagzetels.