Ik zie, ik zie, wat Gierstberg niet ziet

Hoogleraar fotografie Frits Gierstberg zegt in uw omslagartikel over de rubriek In Beeld (nrc.next, 18 mei) dat de foto van de executies in Koeweit de ”lezers leert kijken”. Helaas is dat de heer Gierstberg zelf niet gelukt. Hij ziet namelijk een foto van drie mensen die opgehangen worden. Ik zie echter een foto van drie mensen die door het luik in het platform naar beneden zijn gevallen en dus reeds zijn overleden op het moment dat de foto is genomen. Ook de opmerking dat de suggestie blijft hangen ”dat executeren in Koeweit lopendebandwerk is”, klopt mijns inziens niet. Als je goed kijkt zie je verschillende officials en dokters (?) in witte jassen. Iets wat je bij lopendebandwerk niet per se verwacht.

Interessant voor de discussie over het wel of niet plaatsen van een foto, zowel in de rubriek In Beeld als voor de tentoonstelling In Beeld op het FotoFestival Naarden, is dan ook in hoeverre de `beslissers` wel nauwkeurig naar een foto kijken en de foto op de juiste inhoudelijke, journalistieke waarde kunnen schatten. Mijn (deels feitelijke) waarneming en daarmee interpretatie van de foto in Koeweit zijn in elk geval een geheel andere dan die van onze eerste hoogleraar fotografie, die er volgens mij naast zat.