Bruins Slot weg bij Publieke Omroep

Rotterdam, 21 mei. Harm Bruins Slot vertrekt volgend jaar als voorzitter van de raad van bestuur van de Publieke Omroep (NPO). Zijn termijn als voorzitter loopt in februari 2008 af. Hij wil tot de zomer aanblijven als er nog geen opvolger voor hem is gevonden. De raad van toezicht zegt in een reactie zijn besluit te betreuren. Bruins Slot, die ”meer ruimte wil voor zichzelf”, droeg ruim vijf jaar de verantwoordelijkheid voor de publieke omroep. Onder zijn leiding werden de drie publieke netten gereorganiseerd. Nederland 1 werd een `breed familienet`, Nederland 2 `verdiepend en zingevend` en het derde net `innovatief en gericht op jongeren`.

Harm Bruins Slot hoopt bestuurlijk en toezichthoudend actief te blijven in diverse functies buiten de Publieke Omroep. In zijn laatste jaar als voorzitter wil hij nog bijdragen aan de digitale toekomst van de Publieke Omroep. Hij maakte zijn besluit volgens een woordvoerder nu al aan de raad van toezicht bekend om hem de tijd te geven een geschikte opvolger te zoeken.