Zwarte Scholen 2

Uit de praktijk gegrepen en daardoor echt zinnig waren alleen de bijdragen van de twee docenten aan het rondetafelgesprek. Docente Trudy Coenen vertelde wat zij concreet deed en docent Martien Scheurs verhaalde wat hij had meegemaakt op zijn oude school. Daar lag een wereld van verschil tussen, niet een cultuurverschil, zoals het artikel suggereerde, maar een verschil in opvoedingsstijl.

In de opvoedingsliteratuur wordt onderscheid gemaakt tussen autoritaire en autoritatieve middelen. De eerste zijn vooral repressief: schreeuwen, uitschelden, dreigen; slaan hoort er ook bij. De tweede categorie bestaat onder andere uit uitleggen, regels opleggen, grenzen aanbrengen, een band opbouwen en daardoor inschikkelijk gedrag krijgen. Wat Schreurs aan beleid op het Hervormd Lyceum West had meegemaakt valt onder de autoritaire manier. Bijvoorbeeld leerlingen uitschelden voor klootzak om ze klein te maken. De aanpak van Coenen valt in de autoritatieve categorie.

Het was duidelijk welke aanpak het beste werkte, die van Coenen. De groepsfoto van haar met haar leerlingen zei genoeg. De ironie is dat de autoritaire opvoedingsstijl altijd wordt geassocieerd met allochtone gezinnen en de autoritatieve met autochtone.