Zinloos muisgebruik 2

In de wetenschapsbijlage werd onze hoogleraar Proefdierkunde Ohl geciteerd, op een manier die veel commotie veroorzaakte bij de Faculteit Diergeneeskunde (W&O 28 april). Op geen enkele wijze is in het artikel de toon te herkennen zoals professor Ohl die in januari gezet heeft in haar interview met journalist Lucas Wenniger. Nauwelijks is in het gepubliceerde artikel de tekst te herkennen die in februari aan professor Ohl is voorgelegd en waarin zij zich kon vinden. Al tijdens Ohl`s vakantie, hebben drie andere hoogleraren van onze faculteit de feitelijk onjuiste informatie van Wenniger in het artikel via een ingezonden brief aan de kaak gesteld (W&O 12 mei). Maar hiermee is nog niet de naam van professor Ohl noch die van onze organisatie gezuiverd. Ons imago en wetenschappelijk aanzien zijn aangetast.

De uitspraak van Ohl `Het in proefdieren modelleren van complexe ziekten is vaak problematisch` is vrij vertaald in `Hele complexe ziekten zijn in een labmuis gewoonweg niet betrouwbaar na te bootsen`. Wat Ohl definieert als `problematisch` wordt door Wenniger als gewoonweg niet betrouwbaar en dus als zinloos betiteld. Waar Ohl inderdaad heeft gezegd dat er een database moet komen met eigenschappen van proefdieren, is die uitspraak in het interview niet vooraf gegaan door de opmerking `onderzoekers weten dikwijls te weinig van de dieren`. Ook de zinsnede `het ontbreekt aan een standaardprotocol voor proefdieronderzoek` is incorrect; er is slechts gesproken over het ontbreken van een standaardprotocol over het weergeven van eigenschappen van dieren. Tenslotte heeft Ohl niet gezegd dat `procedures van proefdieronderzoek onduidelijk zijn` en al helemaal niet dat `het een probleem is dat de protocollen van de dierexperimentele commissies niet openbaar zijn`. Ze heeft alleen gezegd dat `het valideren van diermodellen vaak niet met voldoende perfectionisme gebeurt`. Het verbaast mij dat een krant als het NRC een genuanceerd artikel met als titel `labmuis reageert anders op medicijn` zonder medeweten van de geïnterviewde hoogleraar verandert in een incorrect verhaal met foutieve quotes en de stemmingmakende titel `zinloos muisgebruik`.