VN bezorgd over snelle asielprocedure

Het VN-Comité tegen Marteling is bezorgd dat asielzoekers in de snelle asielprocedure in Nederland onvoldoende tijd krijgen om hun zaak te bepleiten

Daardoor bestaat het risico dat mensen teruggestuurd worden naar landen waar ze misschien worden gefolterd. Dat is een schending van de internationale Conventie tegen Marteling uit 1984, waar Nederland zich als ondertekenaar aan moet houden.

Dit is de belangrijkste conclusie van de evaluatie die dit VN-comité – de ‘waakhond’ van de Conventie – gisteren over Nederland publiceerde. Ze is gebaseerd op een lijvig rapport dat Nederland zelf heeft opgesteld (over de situatie vanaf 1999), op rapporten van diverse non-gouvernementele organisaties en mensenrechtenrapporteurs van de VN en de Europese Unie, en op twee vraag-antwoordsessies die het comité vorige week in Genève hield met ambtenaren uit Den Haag, Aruba en de Antillen. Het comité bestaat uit tien onafhankelijke mensenrechtenexperts en voert elke vier jaar een controle uit. Bij de volgende evaluatie moet Nederland melden wat met de kritiek is gedaan. Het VN-comité legt geen sancties op.

Dat de snelle Nederlandse asielprocedure voor deze experts een bron van zorg was, bleek al tijdens een hoorzitting vorige week. De Nederlandse uitleg over de werking van die procedure heeft hen niet helemaal overtuigd. Asielzoekers, vindt het comité, hebben te weinig tijd om een advocaat te raadplegen. Daarbij moeten ze te vaak van advocaat wisselen. Als ze in beroep gaan, wordt hun zaak te snel opnieuw bekeken en krijgen ze te weinig kans om aanvullende feiten en documenten te vergaren. Ook zouden artsen meer bij de procedure moeten worden betrokken

De kritiek van het comité op Aruba spitste zich vooral toe op de lange voorhechtenis, en het feit dat er in de gevangenissen teveel seksueel en ander geweld plaatsvindt waar onvoldoende tegen wordt opgetreden. In Antilliaanse gevangenissen worden minderjarigen en volwassenen niet goed gescheiden. Het comité was onder meer tevreden dat de ‘ouderlijke tik’ in Nederland strafbaar is geworden en de wetten tegen mensenhandel zijn aangescherpt.