Vijftig miljoen voor hype geschiedenismuseum 1

Het voorpagina-artikel `Geschiedenismuseum moet gezinsuitje zijn` (NRC Handelsblad, 9 mei), naar aanleiding van minister Plasterks eigen uitje naar het Arnhemse Openlucht Museum, ademt een gepaste kneuterigheid.

Ik vind dat een serieuze krant kritischer over de besteding van 50 miljoen aan belastinggeld zou moeten waken, veel explicieter en veel krachtiger dus. Immers ieder weldenkend mens weet nu al dat het te bouwen Museum voor Nationale Geschiedenis straks als het goed en wel af is niet meer status zal hebben dan het Fries Museum nu.

Het Kamerbesluit tot de bouw van het geschiedenismuseum was immers niet meer dan het eindresultaat van een hype, in nationale media zorgvuldig gekweekt in een tijdspanne van ruim 10 jaar, nadat begin jaren 90 het Europese eenwordingsproces uit het slop werd getrokken.

Op die hype zullen we over enkele jaren meewarig terug kijken, met plaatsvervangende schaamte, omdat we onze bestuurders niet meer tegenwicht geboden hebben. Ach, wat zouden we met 50 miljoen in het geschiedenisonderwijs allemaal hebben kunnen doen? En niet alleen daar.