Niveaudaling Ja of nee

Marlies Hagers en Derk Walters gaan na of van niveaudaling bij de eindexamens VWO sprake kan zijn (W&O 12 mei). Bij de argumenten die een daling van het niveau aannemelijk maken, wordt onder punt 2 opgemerkt dat veel examenonderdelen verschoven zijn naar het slecht te controleren (en in het geheel niet gecontroleerde) schoolexamen. Het is voor een aantal lezers verhelderend als dit element wat verder wordt toegelicht.

Het gebrek aan controle op het schoolexamen leidt er namelijk toe dat op een aantal scholen eenvoudigweg niet de leerstof wordt aangeboden die aangeboden had moeten worden. Zo zijn er scholen die voor het vak wiskunde B1,2 op het VWO het onderwerp dynamische modellen niet behandelen en dus ook niet in het schoolexamen bevragen. Het zogeheten `keuze-onderwerp` (studielast 40 uur) komt eveneens op een aantal scholen niet aan de orde. Het op papier fraai ogende programma wordt domweg niet uitgevoerd. Er is nog een argument dat ik in het bedoelde artikel gemist heb. Voor het vak wiskunde (ik beperk mij daar maar toe) moest de leerling tot op heden een zogeheten `praktische opdracht` uitvoeren. Het is niet uitzonderlijk als het daarvoor behaalde cijfer een drietal punten hoger ligt dan het cijfer behaald voor wiskundetoetsen. Dat is ook wel te begrijpen: van de leerling worden andere vaardigheden beoordeeld als bijvoorbeeld het (mondeling) presenteren van een verslag. Het daarvoor behaalde cijfer weegt niettemin voor 20 procent mee in het schoolexamencijfer voor wiskunde.