Correcties & aanvullingen

Loyens

Het adviesbureau (16 mei, pagina. 18) heet niet Loyens & Volkmaars, maar Loyens & Loeff.

Mohamed Hamaki

De zanger Mohamed Hamaki komt niet uit Marokko (19 mei, pagina 8), maar uit Egypte.