Biobrandstof

Als energieadviseur ben ik de afgelopen jaren enkele malen in India en Indonesië geweest en heb daardoor een paar principes geleerd: (`Biobrandstof niet geschikt voor auto`s`, NRC Handelsblad wetenschapspagina, 10 mei). Suikerriet is de enige serieuze optie als energiegewas voor de grootschalige productie van bio-energie.

Ethanol uit suikerriet moet je niet gebruiken als bijmenging van benzine, het thermisch rendement van benzinemotoren is daarvoor te laag (75% van de energie gaat verloren). Gebruik ethanol liever in energiecentrales, want daar is de verbranding beter onder controle, het thermisch rendement is bovendien veel hoger en je vermijdt problemen met oliemaatschappijen, bijmengen, distributie, aanpassen van auto`s en fiscale bureaucratie.

Een toevoeging van 15% gehydrateerde ethanol aan dieselolie heeft echter het effect dat de verbranding in de dieselmotor veel beter en schoner verloopt. Het thermisch rendement van dieselmotoren is bovendien hoog genoeg om bijmengen acceptabel te maken. Dit wonderbaarlijke effect van ethanol komt doordat het voor 35% uit zuurstof bestaat, waardoor er zuurstof aanwezig is tot in het hart van de verbrandingsprocessen, dit in tegenstelling tot normale brandstoffen en biodiesel die `zuurstofvrij` zijn.

Het lijkt me dat vooral het laatste punt aandacht verdient in de huidige discussie over fijnstof en het al dan niet installeren van roetfilters. Volgens mijn Indische documentatie voldoen zelfs oude dieselmotoren aan de strengste norm als er maar 15% ethanol in de dieselolie zit. In een dichtbevolkt `Nederland distributieland` toch een aantrekkelijk perspectief!

    • René van Slooten. Maarssen