Bestuurders rijker, promovendi armer

Minister Plasterk van Onderwijs heeft het ”ongelooflijk” en ”spijtig” genoemd dat drie bestuursleden van de Rijksuniversiteit Groningen dit jaar een salarisverhoging van tienduizenden euro`s hebben gekregen. De voorzitter van het college van bestuur heeft er 43.000 euro bij gekregen, de rector magnificus 35.000 en een ander bestuurslid 32.000 euro. Ter vergelijking: promovendi (wetenschappers in opleiding) verdienen gemiddeld ruim 30.000 euro bruto per jaar. In Groningen heeft de universiteit recentelijk een beurzensysteem ingevoerd voor promovendi waardoor deze er zo`n 3.000 euro netto per jaar op achteruit zijn gegaan.

Het beurzensysteem in Groningen wordt verdedigd met de stelling dat promovendi nog in opleiding zijn. In de praktijk wordt van deze promovendi echter precies hetzelfde verwacht als van hun werkende collega`s. Het Groningse beurzensysteem is een ontduiking van de cao. De universiteit jubelt dat er door de geringere kosten nu veel meer mensen kunnen promoveren. Meer promoties leveren Groningen meer promotiepremies van Onderwijs op. Afhankelijk van het landelijke totaal aantal promoties bedraagt die premie ca. 60.000 euro per promotie. Meer dan genoeg dus om de fikse salarisverhoging van de Groningse bestuurders mee te financieren.

Als die salarisverhoging de minister niet zint, laat hij dan besluiten om geen promotiepremies meer uit te reiken voor promoties door beurspromovendi. Misschien dat de Groningse universiteit de promovendi dan weer volgens de cao aanstelt. Dan krijgt die categorie personeel in Groningen in elk geval wel weer `loon naar werken`.