Bella elettronica

Bij alle lof die Charles Coster professor Vincenzo Lo Cascio toezwaait voor het onlangs op CD-Rom uitgekomen woordenboek Italiaans past één nogal fundamentele kanttekening (`Bella Elettronica`, W&O 5 mei). Mijns inziens is de voornaamste functie van een tweetalig woordenboek het geven van correcte vertalingen en is al het eventueel andere een aangenaam extra. Welnu, een groot aantal vertalingen op de CD-Rom is helaas niet juist. Met name in de categorie `vaktaal`- waartoe bijvoorbeeld juridische, medische en sociale verzekeringstermen behoren- laat de CD-Rom steken vallen. Weliswaar zijn er ten opzichte van de papieren versie van het woordenboek vele verbeteringen aangebracht maar niet genoeg. Eén voorbeeld van een niet verbeterde fout moge volstaan: het lemma intransferibile is voorzien van het etiket (jur.; di persone) en wordt vertaald met onafzetbaar en niet weg te promoveren. Is de eerste vertaling acceptabel, de tweede is wel heel erg lollig, dunkt mij.

Gelegenheidsraadplegers van woordenboeken en de pietjes die niet zo precies zijn, zullen de mankementen niet opmerken en zich kunnen uitleven op de inderdaad geweldige technische snufjes die de CD-Rom biedt. Professionele woordopzoekers daarentegen kunnen de CD-Rom alleen als uitgangspunt hanteren en zullen verder moeten zoeken. Dit geldt in het bijzonder voor technische vertalers, omdat zij meer dan literaire vertalers nauwkeurig moeten zijn en geen steun hebben aan een context. Ik vind het dan ook jammer dat de door mij hogelijk bewonderde Lo Cascio de oneindige mogelijkheden van de `bella elettronica` heeft laten prevaleren boven de betrouwbaarheid van de vertalingen.

    • Beëdigd Vertaalster Italiaans
    • Sophie J. M. Josephus Jitta Docent