Wolfowitz weg bij de Wereldbank

Paul Wolfowitz vertrekt per 30 juni als president van de Wereldbank. Dat is vannacht bekendgemaakt.

De Amerikaanse bankpresident kwam vorige maand in problemen toen bleek dat hij in 2005 zijn toenmalige vriendin bij haar detachering buiten de bank een voorkeursbehandeling had gegeven.

In een verklaring stelt het bestuur van de bank dat Wolfowitz „ethisch en in goed vertrouwen” heeft gehandeld en dat andere betrokkenen dat eveneens hebben gedaan. De bankpresident, die zijn handelwijze hardnekkig heeft verdedigd, had als eis voor zijn vertrek gesteld dat hem niets zou worden nagedragen.

Volgens het bankbestuur zijn er „fouten” gemaakt bij de afwikkeling van de zaak en bleken „de procedures niet opgewassen” tegen de ontstane druk. Het concludeert dat de wijze van besturen en de procedures onder de loep moeten worden genomen, met name de rol van de Ethische Commissie. Die commissie, destijds geleid door Ad Melkert, speelde een belangrijke rol in de affaire. Wolfowitz beweerde het groene licht te hebben gekregen voor de regeling met zijn vriendin, maar de commissie hield vol dat hij de instructies te ruim had geïnterpreteerd en zich te veel had bemoeid met de details van de regeling.

Hoofdartikel:pagina 7

Crisis:pagina 11

Verklaringen over vertrek Wolfowitz: nrc.nl/economie