Wie weet het antwoord?

Eigen nieuws

Als je niest, hoe hard in kilometers per uur nies je dan?

Vraag van Arnoud van de Berg, 7 jaar, uit Den Haag