Uitmesten of sluiten

DEBAT OVER WOLFOWITZ

[...] In een betere wereld zou de Wereldbank kleiner worden om zich toe te spitsen op zijn kernmissie, het helpen van de armste naties van de wereld. Maar dat is niet wat er gaat gebeuren. Dus het beste wat president Bush nu kan doen, is de schade beperken door Wolfowitz te vervangen door iemand die zijn agenda deelt en die de boel opruimt. Aan geen Europeaan mag die kans gegeven worden, na wat zich heeft voorgedaan, zelfs niet aan Tony Blair. Ook moet Bush geen ander lid uit de Council of Foreign Relations benoemen met wie de Europeanen en staf snel korte metten maken. Wij denken aan Paul Volcker, de vroegere president van de Amerikaanse Centrale Bank, die uit de eerste hand zag hoe dit instituut functioneerde toen hij het ‘Olie voor voedsel’-schandaal van de Verenigde Naties onderzocht.

Maar wie het ook wordt, de hoofdtaak van Wolfowitz’ opvolger zal eruit bestaan om de stallen van de Wereldbank uit te mesten – of om ze te sluiten.

Hoofdartikel in de Wall Street Journal