T.S. Eliot

Ilja Pfeijffer probeert in zijn recensie (Boeken, 11.05.07) mijn interpretatie van Eliots The Waste Land onderuit te halen en stelt daarbij alleen zijn eigen onwetendheid ten toon. Zo beweert deze graecus bij voorbeeld dat het Griekse phleps, `ader`, op zichzelf nooit `fallus` betekent. Hij dwaalt. Zowel Xenarchos (fr. 1) als Leonidas (Anthologia Planudea 261) gebruiken het woord zo; in Anthologia Palatina 6.94 betekent lysiphlebès `ontmannend`. Het Latijnse vena, `ader`, wordt doorlopend zo gebruikt.