Studenten leiden tot discussie

Binnen het Rotterdamse college van B en W bestaat verschil van mening over de vraag hoe de stad de hoger opgeleiden aan zich moet binden. Wethouder Hamit Karakus (Wonen en Ruimtelijke Ordening, PvdA) verzet zich tegen het voorstel van zijn collega en partijgenoot Dominic Schrijer (Werk, Sociale Zaken en Grotestedenbeleid) om desnoods de sociale woningbouwvoorraad aan te spreken om te voorkomen dat pas afgestudeerden de stad verlaten, zoals nu grofweg twee op de drie doet.

Volgens Karakus zal Schrijers voorstel onherroepelijk leiden tot ‘scheefhuur’. „Jongeren die snel in inkomen stijgen, zullen woningen vasthouden, die we gereserveerd hebben voor minder draagkrachtige Rotterdammers.” Bovendien komen met een voorkeursbeleid de regionale prestatieafspraken onder druk te staan, stelt Karakus. „We hebben afspraken gemaakt met de randgemeenten, en die wil ik nakomen.”

Schrijer pleitte ruim twee weken geleden in deze krant voor het openbreken van de woningmarkt met het oog op de oplopende tekorten op de Rotterdamse arbeidsmarkt. Alleen al in de binnenstad wordt de komende vier à vijf jaar een banengroei verwacht van acht- tot tienduizend arbeidsplaatsen. Bovendien laten werkgevers zich bij hun vestigingskeuze volgens Schrijer vooral leiden door de bereidwilligheid van werknemers om in een bepaalde stad te wonen. „Wij moeten ons sociale kapitaal vasthouden.”

Van een hoogoplopend conflict tussen beide stadsbestuurders is geen sprake, benadrukken beiden. Karakus: „Over het doel zijn we het eens, alleen over het middel niet. Maar Dominic en ik zijn medestanders, die samen zullen doen waarvoor we zijn aangesteld, en dat is problemen oplossen.”

Deze week maakte Karakus bekend dat Rotterdam 45 luxe appartementen tegen een sterk gereduceerde huurprijs (400 in plaats van 1.200 euro per maand) beschikbaar stelt aan ‘topstudenten’. Volgens de oud-makelaar is het „zuiver toeval” dat hij uitgerekend nu, terwijl de PvdA-achterban discussieert over Schrijers controversiële voorstel, met zijn aanbod komt. „Een oud plan dat we met behulp van het bedrijfsleven nu kunnen effectueren.”

Met het bouwen van ‘aantrekkelijke woonlocaties’ voor de midden- en hogere klassen – 250 woningen per jaar, in en rondom het centrum – verwacht Karakus de koopkrachtige high potentials aan de stad te kunnen binden. Een ander middel waarin hij gelooft is de vorige maand gelanceerde starterslening, waarbij pas afgestudeerden de eerste drie jaar geen rente en aflossing betalen.