Ster in melkweg is bijna zo oud als heelal

Rotterdam. Amerikaanse astronomen hebben voor het eerst met behulp van drie verschillende `chronometers` de leeftijd van een stokoude ster in het melkwegstelsel bepaald, zo melden zij in de Astrophysical Journal Letters. De ster, met het catalogusnummer HE 1523-0901, blijkt 13,2 miljard jaar oud, dus bijna even oud als het heelal zelf (circa 13,7 miljard jaar). Anna Frebel en haar collega`s maten de hoeveelheid thorium-232 en uranium- 238 in de atmosfeer van de ster en tevens de concentraties van hun vervalproducten: europeum, osmium en iridium. Die metingen werden verricht op de Europese Zuidelijke Sterrenwacht in Chili. Aangezien van thorium en uranium bekend is in welk tempo zij tot de helft vervallen (in respectievelijk 14 en 4,5 miljard jaar), kon zo langs verschillende wegen de ouderdom van de ster worden bepaald. Helaas zijn er slechts weinig sterren die voldoende radioactieve elementen bevatten om deze techniek te kunnen toepassen. Op aarde wordt de techniek gebruikt voor het dateren van heel oude gesteenten.