`Overheid bij terreur vrijwel stuurloos`

Den Haag. De organisatie van het overheidsoptreden bij een (dreigende) terreuraanslag is een ”bestuurlijke ramp”. Dat zeggen betrokken overheidsdiensten in de deze week gepubliceerde evaluatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb). De onderzoekers concluderen dat de NCTb onder één ministerie moet vallen. Nu heeft bij een terroristische crisis de minister van Justitie de leiding, terwijl dat bij alle andere dreigingen of calamiteiten, zoals overstromingen, de minister van Binnenlandse Zaken is. Uit de reacties in de evaluatie blijkt dat veel betrokkenen het logisch vinden dat de minister van Binnenlandse Zaken, bij terrorismebestrijding de leiding zou moeten hebben. In de evaluatie staat: ”Justitie moet dus `terug in het hok`”. ”De effectiviteit van terrorismebestrijding kan ernstig worden belemmerd door deze constructie van twee onderscheiden ministeriële verantwoordelijkheden.”