Liever de beste (m/v)

Paul Wolfowitz? Ja, die moest toen weg bij de Wereldbank. Er was iets met geld en met een vrouw. Nee, niet zoiets als met die hoge Nederlander, geloof ik, bij de VN. O ja, die Wolfowitz had zijn vriendin een promotie en een veel hoger salaris bezorgd. Dat was het!

Voor de gisteren afgetreden president van de Wereldbank valt te vrezen dat een gesprek over een paar jaar ongeveer zo zal verlopen. Als de herinnering aan wat nu de affaire-Wolfowitz heet, al wat is vervaagd. En dat het dan niet zal gaan over de vele prestaties van de Wereldbank onder zijn leiding, die Wolfowitz gisteren in zijn verklaring opsomde nadat hij zijn functie had neergelegd. Hij onderstreepte daarin nog eens dat hijzelf ethisch en te goeder trouw heeft gehandeld toen hij zijn vriendin, Shara Riza van de afdeling Midden-Oosten, een nieuwe functie buiten de bank en een salarisverhoging van 60.000 dollar bezorgde.

Het bestuur van de Wereldbank heeft deze verklaring aanvaard, onder royale dankzegging voor zijn vele verdiensten. Bij zoveel mooie woorden zou men zich bijna afvragen: waarom moet Wolfowitz eigenlijk weg? Het antwoord gaf hijzelf: in het belang van de bank zelf, en meer in het bijzonder in dat van de armste mensen in de wereld. Corruptiebestrijding was een door Wolfowitz zelf benoemd hoofdthema voor het handelen van de Wereldbank. Wie daarvan zijn missie maakt, moet omwille van zijn geloofwaardigheid zelf van onbesproken gedrag zijn. En dat was bij Wolfowitz niet meer het geval. Daarom heeft hij de enig juiste conclusie getrokken.

Het bestuur van de Wereldbank is onmiddellijk begonnen met de procedure voor de benoeming van een nieuwe president. Hij of zij kan om te beginnen aan de slag met de constatering van het bestuur dat weliswaar Wolfowitz en ook anderen die bij de affaire betrokken waren ethisch en te goeder trouw hebben gehandeld, maar ook dat nogal wat fouten zijn gemaakt door onder meer de ethische commissie die onder leiding stond van de inmiddels vertrokken oud-minister en voormalig PvdA-leider Ad Melkert. De procedures en de bestuurlijke organisaties bij de Wereldbank zijn aan herziening toe, zo constateert het bestuur zelf.

De Verenigde Staten hebben al laten weten dat zij snel in de opvolging van Wolfowitz zullen voorzien, als voortzetting van de traditie dat zij áltijd de president van de Wereldbank leveren. Onder anderen de Nederlandse minister van Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders (PvdA), plaatste daar vanochtend terecht vraagtekens bij. Het uitgangspunt dat de beste vrouw of man de nieuwe president moet worden, zou bij deze zoektocht leidend moeten zijn; de nationaliteit hoort hooguit van secundair belang te zijn. Nu de Amerikanen al het vertrek van Wolfowitz hebben moeten slikken, is dat wellicht wat te veel gevraagd.

Zelf herinnerde de opgestapte president er gisteren met trots aan dat hij twee Afrikaanse vrouwen op sleutelposities tot vicepresident heeft benoemd. Hij meent dat de Wereldbank leiders nodig heeft met praktische ervaring bij de aanpak van de moeilijkste uitdagingen in de armste landen. Dat is zo’n gek advies nog niet.