Krimpen, kromp, gekrompen

Hoe gaat het met de Amerikaanse economie in 2007? Op het eerste gezicht is er niets aan de hand. De meeste economen en internationale organisaties voorzien wel dat de economische groei in de VS terugvalt, tot vlak boven de 2 procent. Maar alarmerend is dat niet.

Toch zit er een behoorlijke onzekerheid in de prognoses: de wankelende huizenmarkt. Vermogenseffecten uit stijgende – of dalende – huizenprijzen zijn moeilijk te voorspellen. Het gedrag van consumenten als de waarde van hun huis daalt kan variëren van onverschilligheid tot het terugschroeven van de consumptie. Er zijn tekenen van het laatste. De groei van de detailhandelsverkopen in de VS liep in de eerste maanden van dit jaar terug, en sloeg in april om in een kleine krimp. Omdat die verkopen nominaal berekend worden, is het zeer aannemelijk dat het volume, gecorrigeerd voor inflatie, veel sterker is gedaald.

Er zijn ook aanwijzingen dat de economische malaise wel meevalt: met name de werkgelegenheid houdt zich goed. Maar er is weinig dat kan opwegen tegen de consumptieve bestedingen, die in de VS het overgrote deel uitmaken van de vraagzijde van de economie.

Voorzitter Ben Bernanke van de Amerikaanse centrale banken maakte gisteren gewag van een blijvende zwakte op de huizenmarkt, die naast de consumptieve bestedingen ook de bedrijvigheid in de bouwsector drukt.

Zou het nu lopende, tweede kwartaal er dus een kunnen worden van economische krimp in de VS? Het kan een tijdje duren voordat we dat weten. Denk maar terug aan de vorige recessie in de VS. Aanvankelijk bleek uit de nationale rekeningen van de Verenigde Staten over 2001 dat er weinig aan de hand was. Het ging slecht, na het spatten van de investeringszeepbel van het einde van de eeuw. Maar de economie was toch nog met 1,3 procent gegroeid en alleen in het derde kwartaal had zich een krimp voorgedaan.

Nu moet een mens altijd op zijn hoede zijn met Amerikaanse cijfers. De ervaring leert dat Europese landen bij latere herzieningen doorgaans hoger uitkomen. De VS stellen in de regel achteraf juist naar beneden bij. Halverwege 2002 bleek bij de Amerikaanse herziening over 2001 dat de economie slechts met 0,3 procent was gegroeid. In drie kwartalen achtereen had zich een krimp voorgedaan van kwartaal op kwartaal. Daarmee was de officiële recessie bij nader inzien toch een feit.

Wees dus gewaarschuwd voor 2007. Misschien dat het slechte nieuws meteen al wordt gebracht. En anders horen we het halverwege volgend jaar wel, met terugwerkende kracht.

Maarten Schinkel