Eén lek en het hele vertrouwen is weg

Wegens „voortdurend lekken” besloten B en W van Tilburg de raad geen vertrouwelijke informatie meer te verstrekken. „Nu wordt de klas gestraft voor de fout van één leerling.”

Tilburg, 18 mei. - „Als u de raad niet meer vertrouwt, dan stapt u op. Wat mij betreft is het college vanaf nu demissionair.” SP-fractievoorzitter Johan van den Hout haalde woensdagavond fel uit naar burgemeester Ruud Vreeman van Tilburg. Hij deed dat in een spoeddebat naar aanleiding van een brief van B en W, waarin het college de raad meldde vooralsnog geen vertrouwelijke informatie meer te verstrekken omdat „een deel van de raad” die laat lekken.

Van den Hout herinnerde Vreeman eraan dat de gemeentewet een informatieplicht voorschrijft. Daarop kan een uitzondering worden gemaakt als het algemeen belang groot is, oordeelde hij. „Maar het mag niet zo zijn dat B en W iets tegen de raad roepen van: jullie kunnen van nu af aan de boom in. En dat is hier gebeurd.”

Begin mei citeerde fractieleider Hans Smolders van de Lijst Smolders Tilburg uit het vertrouwelijk overleg dat de fractievoorzitters maandelijks hebben met Vreeman, politie en justitie. De gemeente deed aangifte, waarna de oud-chauffeur van Pim Fortuyn vorige week werd aangehouden. Tijdens het spoeddebat merkte fractieleider Driek van Griensven van de PvdA op dat Smolders een jaar geleden óók al lekte. „Ik doe het nooit meer, beloofde hij toen”, aldus Van Griensven. „Het is onacceptabel dat hij opnieuw over de schreef gaat. Ik kan het billijken dat het college daarom even geen vertrouwelijke informatie meer aan de raad verstrekt.”

Fractievoorzitter Maarten van den Tillaart van het CDA sloot zich „volledig” aan bij zijn PvdA-collega. Verderop in de raadszaal sputterde leider Nell Schoenmakers van de Tilburgse Senioren Partij tegen. „Uit de brief lees ik dat B en W geen vertrouwen meer hebben in de raad. Dat vind ik heel erg”, zei ze. Ze wou er graag meer over horen, maar nu moest ze weg naar een „andere maatschappelijke verplichting” en pakte haar tasje.

Marjo Frenk, fractievoorzitter van GroenLinks, noemde het opschorten van vertrouwelijke informatie „een zwaar middel”. Het kan niet zo zijn, zei ze, „dat de hele klas wordt gestraft voor de fout van één leerling”. Haar collega van de VVD, Joost Möller, zei dat het college „de wereld op zijn kop zet” door door het vertrouwen in de raad op te zeggen. De raad is de baas van het college, meldde hij. „Geen enkele werknemer gaat zo met zijn baas om.”

Möller legde uit dat de vertrouwelijke informatie aan de raad in Tilburg uit twee delen bestaat. Enerzijds zijn het de „geheime mededelingen” uit het presidium, het maandelijkse overleg tussen de fractieleiders, de burgemeester, justitie en politie. Anderzijds zijn het de brieven met het stempel ‘vertrouwelijk’ die het college zo’n acht keer per jaar naar alle raadsleden stuurt.

„Driekwart van de besprekingen in het presidium zouden in het openbaar kunnen worden gevoerd”, aldus Möller die aan die bijeenkomst niet meer deelneemt. „En de brieven met het stempel vertrouwelijk? Daarin staat wie een lintje krijgt, en welke bouwplannen er zijn. Ze stellen geen bal voor, twee dagen later lees je alles in de krant.”

Tegen het einde van het spoeddebat meldden Smolders en de vier andere leden van zijn partij dat zij geen prijs meer stellen op deze vertrouwelijke brieven. „Een goede zaak”, reageerde PvdA’er Van Griensven, wiens optreden richting Smolders opvallend deed denken aan dat van Ad Melkert indertijd jegens Pim Fortuyn.

Burgemeester Vreeman,die eerder meldde dat de brief aan de raad voor de hand lag – „B en W moeten iets doen als er wordt gelekt uit een vertouwelijk overleg” – zei met deze oplossing „vrede te hebben”. „De problemen zijn weg”, zei hij, maar trok de brief niet in.