Akkoord over Haags verkeersplan

Den Haag, 18 mei. Het Haagse college van B en W heeft een akkoord bereikt over het omstreden Verkeerscirculatieplan Centrumgebied (VCP). Het doel van dit plan is om het centrum van de stad autoluw te maken. In het voorstel van B en W worden een deel van het Spui en de Grote Markt autovrij. Ook worden er maatregelen genomen om het verkeer op de CentrumRing beter te laten doorstromen. Daarnaast worden `flankerende maatregelen`, zoals transferia en uitbreiding van het openbaar vervoer, onderzocht. Zowel binnen als buiten de politiek was er veel verzet tegen het oorspronkelijke verkeersplan. In februari viel het college van B en W bijna over het plan, nadat de VVD de steun voor het plan introk.