5 Bewust

Eerlijk eten

www.fairfood.org

In een wereld waar 1 miljard kinderen van de honger sterft, ben je verplicht stil te staan bij de soms schandalige omstandigheden waarin ons voedsel geproduceerd wordt. Dat kan al door na te denken over wat je koopt, met hulp van de fairfoodwijzer. Fairfood is een lobbyorganisatie ‘die de consument aanspoort en in staat stelt om faire producten te eten en drinken.’ Daarmee worden producten bedoeld waarvan de vervaardiging en verhandeling tot minder honger en armoede leiden in ontwikkelingslanden. Zo is Illy espresso fair. Het product voldoet aan internationale normen op het gebied van vakbondsrechten, eisen voor een veilige werkomgeving en bescherming tegen discriminatie. Een product is unfair als de merkeigenaar van geen enkel criterium kan of wil garanderen dat er sprake is van (verhoging van) duurzaamheid. En dus niet vergelijkbaar is met andere producten. (VL)