Straf het niet hebben van een donorcodicil af

Steeds minder mensen zijn bereid zich te laten registreren als orgaandonor. Mede daardoor sterven jaarlijks honderden mensen op de wachtlijst voor een orgaantransplantatie. Opvallend is dat er, voor zover mij bekend, nog nooit een patiënt geweigerd heeft een donororgaan te ontvangen (behalve misschien uit streng religieuze hoek). Kennelijk wordt met twee maten gemeten. Ik stel dan ook voor het roer om te gooien en orgaandonatie te beschouwen als een maatschappelijke plicht waar je trots op kunt zijn. Iedereen zou bij wet geregeld een potentiële orgaandonor moeten zijn en alleen mensen met gewetensbezwaren kunnen hier, beargumenteerd, van afzien. Wie afziet van potentiële donatie en later zelf een orgaantransplantatie nodig heeft, komt door een `lik-op-stukbeleid` onderaan de wachtlijst. Tot 5 jaar nadat zij eventueel tot inkeer zijn gekomen.