Snelle groei aantal arme 65-plussers

Het aantal 65-plussers met een onvolledige AOW verdubbelt de komende jaren. Nu zijn dat er nog ruim tweehonderdduizend. Dat blijkt uit het rapport Verborgen armoede van het Verwey-Jonker Instituut dat staatssecretaris Aboutaleb (Sociale Zaken, PvdA) vanochtend in ontvangst heeft genomen. Slechts weinig ouderen maken gebruik van het recht op aanvullende bijstand (Wet werk en bijstand, WWB). Veel ouderen hebben daardoor een inkomen onder het bestaansminimum – ‘verborgen armoede’. Eén op de zeven 65-plussers krijgt gemiddeld de helft van de AOW-uitkering.

De groep met een onvolledige AOW bestaat voor het grootste deel uit allochtone immigranten, waarvan de meerderheid vrouw is. Daarnaast gaat het om autochtone Nederlanders die enkele jaren buiten Nederland hebben gewoond. Zij missen jaren in de opbouw van een AOW-pensioen.

Volgens de onderzoekers maken weinig ouderen gebruik van de WWB. Zij zijn onbekend met de regelingen, of vinden de formulieren en bureaucratische procedures te ingewikkeld. Ze hebben schroom om hulp te vragen.

Bovendien hebben instanties moeite de doelgroep te bereiken, concluderen de onderzoekers. Zij pleiten er daarom voor dat niet langer de gemeentes de bijstand voor 65-plussers uitvoeren, maar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). „De SVB heeft alle gegevens van mensen met een onvolledige AOW, voor gemeenten zijn die gegevens lastiger te achterhalen”, zegt een woordvoerder van het Verwey-Jonker Instituut.

De SVB voert al in een aantal gemeenten de bijstand voor 65-plussers uit.