Rekenkamer twijfelt aan halen doelstelling groene stroom

Den Haag. De Algemene Rekenkamer betwijfelt of de doelstelling wordt gehaald om 9 procent van de elektriciteit duurzaam op te wekken in 2010. Vorig jaar werd de subsidie voor het opwekken van groene stroom stopgezet, omdat die doelstelling ook zonder nieuwe verstrekkingen gehaald zou worden. Maar volgens de Rekenkamer was het beheersbaar houden van de budgetten de aanleiding voor de stop.