Rekenkamer: twijfels over groene stroom

Het is onzeker of Nederland zijn afspraken kan nakomen met betrekking tot productie van groene stroom. Dat staat in een onderzoek van de Algemene Rekenkamer dat gisteren is gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

In de EU is afgesproken dat in 2010 9 procent van de elektriciteit duurzaam moet worden geproduceerd. Nederland heeft in 2003 een subsidieregeling ingevoerd om energieproducenten te stimuleren groene stroom te produceren. In 2006 zette minister van Economische Zaken Wijn die subsidie echter stop, omdat hij dacht dat Nederland de doelstelling voor 2010 zou halen. Uit het rapport Subsidieregeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP) van de Rekenkamer blijkt nu dat dat onzeker is.

De elektriciteitsproductie die tot stand komt door verbranding van biomassa is volgens de Rekenkamer niet altijd schoon. „Bij sommige soorten biomassa – bijvoorbeeld palmolie – kan de CO2-uitstoot over de gehele productieketen net zo groot zijn als bij het gebruik van fossiele brandstoffen.” Dergelijke elektriciteitsproductie kan niet tot groene stroom gerekend worden. Groene stroom kan ook worden opgewekt uit zonne-energie, windenergie en waterkracht.