Prijs: lage huur in duur huis

Rotterdamse topstudenten maken met ingang van vandaag kans op een goedkoop appartement (huurprijs 400 euro per maand) in vier als ‘luxe’ bestempelde woontorens in het centrum van die stad.

De studenten is vandaag via een e-mail door wethouder Hamit Karakus (Wonen en Ruimtelijke Ordening, PvdA) gevraagd zich in te schrijven. Met de actie wil de voormalige makelaar de aandacht vestigen op Rotterdam als aantrekkelijke woonplaats voor afgestudeerden. „Met duizenden studenten in de stad hebben we een enorm groeipotentie. We willen deze talenten behouden en aan ons binden door in deze groep te investeren.”

In tegenstelling tot veel andere steden heeft Rotterdam grote moeite de midden- en de hoge(re) klassen binnen de eigen grenzen vast te houden. De stad heeft 70 procent sociale woningbouw. Uit onderzoek blijkt dat 55 procent van de werkenden niet in de stad zelf woonachtig is. Als studenten al wonen in de tweede stad van Nederland (584.356 inwoners), dan vertrekt grofweg twee op de drie na afronding van de studie aan de Erasmus Universiteit of een van vele hbo-instellingen in de stad.

Met het oog op de oplopende tekorten op de arbeidsmarkt pleitte Karakus’ collega Dominic Schrijer (Werk, Sociale Zaken en Grotestedenbeleid, PvdA) twee weken geleden in een vraaggesprek met deze krant voor een voorkeursbeleid voor hoogopgeleiden op de woningmarkt, desnoods in de sociale sector.

Karakus zet in op flinke kortingen – eenderde van de reguliere huurprijs – om afstuderende studenten aan de stad te binden. In het tweede jaar geldt een huurbedrag van 800 euro, in het derde de normale prijs. Het gaat in totaal om 45 appartementen.