Nieuwe scholier kan minder

Vernieuwingen in het taal- en rekenonderwijs gaan ten koste van basisvaardigheden bij basisschoolleerlingen. Dat stelt de Onderwijsinspectie. De aandacht is verschoven naar onder meer spreken, lezen en getalsbegrip, waardoor leerlingen slechter presteren met rekenvaardigheden als optellen en aftrekken, spelling en grammatica. De inspectie acht het van belang te zoeken naar een „nieuwe balans” tussen de vernieuwingen en traditie. (NRC)