Meer klachten over geweld op school

Utrecht, 16 mei. Het aantal meldingen van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek en psychisch geweld op school is het afgelopen schooljaar met 40 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie van het Onderwijs. In het schooljaar 2005/2006 kregen vertrouwensinspecteurs in totaal 1.419 klachten binnen. Een jaar eerder waren dat er nog 1.015. Vooral het aantal klachten over fysiek geweld is sterk gestegen. De meldingen zijn vooral afkomstig uit basisscholen, scholen in het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Alleen bij seksueel misbruik zijn scholen wettelijk verplicht contact op te nemen met de inspectie.