Meer EU-geld moet Galileo gaan redden

De lidstaten van de Europese Unie moeten gezamenlijk 2,4 miljard euro beschikbaar stellen om het satellietnavigatieprogramma Galileo te redden. Dit voorstel heeft de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, vandaag gepresenteerd. Het betekent dat de privaat-publieke samenwerking die de afgelopen tijd tot veel problemen heeft geleid wordt gestaakt.

Volgens de Europese Commissie moet de opzet van de infrastructuur volledig in handen komen van de Europese overheid. Vervolgens kan het particulier bedrijfsleven zich gaan toeleggen op de exploitatie. Het Europese navigatiesysteem dat nauwkeuriger werkt dan het huidige – Amerikaanse – gps-systeem moet in 2012 operationeel worden.

Het consortium van particuliere bedrijven dat zorg zou dragen voor het private deel van de financiering werd de afgelopen jaren gekenmerkt door interne verdeeldheid. Dat de samenwerking zo stroef verliep was volgens sommige analisten een bewijs voor het feit dat het Galileo-systeem eigenlijk niet levensvatbaar was.

Europees commissaris Barrot van Transport bestreed vanmiddag tijdens een persconferentie deze suggestie met klem. Volgens hem wil het particulier bedrijfsleven alleen niet nu al het risico lopen. „Ze wachten ongeduldig op ons”, aldus Barrot.

De komende tijd zal moeten blijken of de lidstaten bereid zijn extra geld beschikbaar te stellen. Tot nu toe zit er één miljard euro aan belastinggeld in het Europese project.