IND kan strafblad checken

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan voortaan zelf zien of een immigrant veroordeeld is voor, of verdacht wordt van, een misdrijf. De dienst krijgt daarvoor toegang tot het informatiesysteem van de politie. Een veroordeling kan reden zijn om een vreemdeling geen verblijfsvergunning te geven. Bij een verdenking wordt een beslissing over de verblijfsvergunning uitgesteld tot de rechterlijke uitspraak. Dat heeft een woordvoerder van de IND gezegd.

Vorige week waarschuwde het College Bescherming Persoonsgegevens voor de risico’s van de toenemende inbreuk op de privacy van burgers door het uitwisselen en koppelen van informatie door overheidsdiensten. De IND ziet alleen dat iemand verdacht of veroordeeld is. Informatie over de aard van de zaak is niet via het informatiesysteem beschikbaar.

Daarvoor moet de dienst contact opnemen met de politie. Die informatie is nodig omdat weigering van een vergunning afhankelijk is van de maximale strafmaat en de tijd die sinds het plegen van een misdrijf is verlopen. Dankzij de aansluiting op het politiesysteem kan de IND sneller bepalen of een verblijfsvergunning moet worden geweigerd of ingetrokken.

De aansluiting op het politiesysteem is een van de maatregelen die de IND heeft genomen om fraude tegen te gaan. Daarmee voldoet de dienst naar eigen zeggen aan een aanbeveling die de Algemene Rekenkamer doet in een verantwoordingsrapport over het ministerie van Justitie.