Gebruik ‘stroomstok’ in Irak gemeld

Nederlandse militairen in Irak zouden in 2003 tijdens het verhoor van gevangenen een ‘elektrodestok’ voorhanden hebben gehad. Dat staat volgens de actualiteitenrubriek Nova in het feitenrelaas van de commissie-Van den Berg, die mogelijke mishandeling van gedetineerden in Irak onderzoekt.

In de uitzending bevestigde militair jurist M. Geeratz, destijds gestationeerd bij de Nederlandse troepen in Irak, dat een gedetineerde melding had gemaakt „van het gebruik van elektroden tijdens het verhoor.”

De gedetineerde deed zijn beklag bij de Britse troepen in Basra, aan wie de Nederlanders de gevangenen moesten overdragen. Volgens de Volkskrant noemden de Britten de beschuldiging „zeer onwaarschijnlijk”. Volgens de krant wordt het verhaal echter onderschreven door een medewerker van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Defensie geeft geen commentaar. Het rapport van de commissie verschijnt naar verwachting over enkele weken.

achtergrond: pagina 3

Eerdere stukken over de kwestie-Irak op nrc.nl