ElBaradei: wereld door Iraanse feiten verrast

De Iraanse vorderingen bij het verrijken van uranium hebben de inspanningen van de grote mogendheden ondergraven om te verhinderen dat de Iraanse regering de beschikking krijgt over nucleaire expertise. Dat heeft de chef van het Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA), Mohamed ElBaradei, gezegd tegen The New York Times.

ElBaradei zei gisteren dat Iran verplicht is de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties te gehoorzamen en zijn verrijkingsprogramma op te schorten. Dat zou onderhandelingen mogelijk maken over een oplossing die westerse verdenkingen wegneemt dat Iran in het geheim probeert een kernwapen te ontwikkelen. Teheran ontkent overigens dat het kernwapens bouwt; het IAEA zegt niet te kunnen bewijzen of Iran al dan niet met atoomwapens bezig is.

„Maar vanuit proliferatie-perspectief is het een feit dat een van de oogmerken van opschorting – te voorkomen dat ze de kennis verwerven – door de ontwikkelingen is ingehaald”, aldus ElBaradei.

ElBaradei zei dat het zinvoller zou zijn om Iran ertoe te bewegen zijn verrijkingsactiviteit op het huidige niveau – net onder industrieel niveau – te bevriezen dan om te proberen het te dwingen alle verrijkingsactiviteit op te schorten. Iran zegt recht te hebben op zijn atoomprogramma en weigert de eis van de VN-Veiligheidsraad in te willigen. (Reuters)