Een diploma om net niet te verdrinken

Vandaag zijn de eindexamens begonnen. Meer dan de helft van de kandidaten zit op het vmbo. Als zij hun diploma hebben, tellen ze nog niet mee. „Zie het vmbo-diploma als een zwemdiploma A.”

Je zou kunnen zeggen: het vmbo-diploma stelt niets voor. Tenminste, dat is eigenlijk wat het ministerie van Onderwijs zegt. Dat betitelt jongeren die uitsluitend een vmbo-diploma hebben als ‘voortijdig schoolverlaters’. Het vmbo-diploma telt niet als startkwalificatie, het niveau dat een scholier minimaal moet hebben om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt. Van de 598.000 jongeren tussen de 15 en 24 die in 2006 niet meer op school zaten, had 61 procent een startkwalificatie.

„De boodschap die overal uitgedragen wordt is dat het vmbo niets voorstelt. Nederland doet daar zelf aan mee”, zegt voorzitter Sjoerd Slagter van de vereniging van schooldirecteuren in het voortgezet onderwijs.

Met deze sombere constatering doen dit jaar 115.000 vmbo’ers eindexamen – meer dan helft van alle examenkandidaten. Doen ze voor spek en bonen examen?

Eigenlijk wel, zegt Slagter. „Vmbo-scholieren weten dat ze nog doormoeten naar het mbo. Bovendien is het vmbo veel te weinig toegesneden op het beroep waarvoor de jongeren zich op het mbo gaan scholen.”

Begrijp hem niet verkeerd, Slagter vindt de „ambitie” om jongeren minimaal een startkwalificatie te laten halen „natuurlijk heel erg goed”. Jongeren zonder dat niveau komen waarschijnlijk eenvoudig aan het werk als ze 18 zijn. Maar als ze 22, 23 zijn, worden ze te duur en door werkgevers ingeruild voor jongere krachten. Niet voor niets is in deze kabinetsperiode de leerplicht verlengd van 16 tot 18 jaar. Jongeren die nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18de proberen die te halen.

Maar, zegt Ben Rijgersberg, het gaat te ver om dan maar meteen alle jongeren die dat niet halen te betitelen als uitvallers. Hij is directeur van Colo, de vereniging van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven, die onder meer de programma’s opstellen van alle mbo-opleidingen en zorgen voor de erkenning van stageplekken. Rijgersberg noemt de scheiding tussen scholieren met en zonder startkwalificatie een „volkomen misplaatste manier om vmbo-scholieren te stigmatiseren”. „Terwijl het gaat om 60 procent van alle scholieren in het voortgezet onderwijs! Zelfs scholieren die halverwege het mbo overstappen naar een andere richting, en dus nog op school zitten, betitelen we als ongekwalificeerde uitval. Ik vind dat je zulke etiketten niet kan plakken op zo veel jongeren.”

Moet het vmbo-diploma dan maar worden afgeschaft? Nee, dat willen Slagter en Rijgersberg nu ook weer niet. Datzelfde zeggen Achmed Sadat, voorzitter van de JOB, de vakbond voor mbo-scholieren, en Staf Depla, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Vmbo-scholieren met een diploma kunnen laten zien dat ze iets hebben bereikt, zeggen ze allemaal. Afgezien daarvan zit er ook praktisch nut aan het vmbo-diploma. Met dat papiertje kun je laten zien wat je kunt, en waar je goed in bent, zeggen zij. Vervolgens kan het mbo ermee verder.

„Leraren, decanen en schoolbesturen in het mbo moeten weten welk niveau een vmbo’er heeft gehaald”, zegt Sadat. „Zodat ze kunnen bepalen op welk niveau een scholier op het mbo kan instromen. En ze moeten weten welke vakken een scholier heeft gevolgd en welke cijfers hij heeft gehaald, zodat ze kunnen bepalen waar de scholier wellicht nog extra moet worden begeleid.”

„Zie het vmbo-diploma als een zwemdiploma A”, zegt Staf Depla van de PvdA. „Met diploma A kun je je redden in het water, maar zonder A kun je geen B halen. En met A alleen ben je niet veilig genoeg.”

Dus niet afschaffen, het vmbo-examen. Los liever het imagoprobleem van het vmbo op, zegt René Verhulst. Hij is directeur bedrijfsvoering bij de Universiteit van Amsterdam en maakte als wethouder Onderwijs in Utrecht mee dat in 2003 het Niels Stensen College moest sluiten omdat de school te veel ‘verzwartte’.

Veel ouders hebben nog steeds dát beeld bij het vmbo, zegt hij. Van grote onoverzichtelijke leerfabrieken waar scholieren, de meesten allochtoon, amper weten wat het diploma voorstelt. Wat je dus moet doen, zegt hij, is veel duidelijker laten zien dat het vmbo-diploma belangrijk is om op het mbo te komen. „In plaats van louter het belang van een startkwalificatie te benadrukken.”

Dat kan door het vmbo-examen te verzwaren waar het kan, vinden Verhulst en alle andere ondervraagden. Nu is het nog zo dat een scholier op het vmbo een niveau kiest en op dat niveau alle vakken afrondt. Terwijl hij sommige vakken misschien wel op een hoger niveau zou willen doen, of juist op een lager niveau. „Scholieren moeten verschillende vakken op verschillende niveaus kunnen doen”, vindt PvdA’er Depla. Dat vraagt enorm veel van scholen en docenten. Maar daarmee kunnen scholieren wel laten zien waar ze echt goed in zijn, vindt hij. Wat verder kan, is scholieren naast het vmbo-examen extra bijscholen in bepaalde vakken. Zodat ze deelcertificaten kunnen halen waarmee ze een extra toegang tot het mbo kunnen creëren, vindt Sadat.

Ben Rijgersberg van de kenniscentra van het bedrijfsleven heeft een ander idee: „Noem alle scholieren in het beroepsonderwijs gewoon mbo’ers. Dus ook de vmbo-scholieren.” Dan wordt het één opleiding met na vier jaar een tussenexamen. „Dat is natuurlijk heel lastig voor ambtenaren te organiseren, omdat het vmbo nu nog onder de directie voortgezet onderwijs van het ministerie van Onderwijs valt, en het mbo onder de directie beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Maar er staat nergens dat het niet mag. Volgens mij kunnen we daar morgen mee beginnen.”

    • Japke-d. Bouma