correcties & aanvullingen

Wereldkaart

In de themabijlage Nederlanders in het buitenland (28 april, pagina 2 en 3) werd als bron bij de wereldkaart met Nederlandse emigranten per abuis de Wereldomroep vermeld. De inventarisatie was gebaseerd op publieke landeninformatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Organen

Pamela Stark schreef in het artikel Waarom niet betalen voor organen (15 mei, pagina 7) dat niet een beroep op altruïsme, maar betaling een oplossing kan zijn voor het tekort aan organen. De laatste zin ontbrak echter. Nu luidde het eind: „En anders zouden we verplicht donorschap bij leven ter discussie kunnen stellen. Dat iedere Nederlander bij het bereiken van de 40-jarige leeftijd verplicht een nier of een stuk lever afstaat of zo.” Daarop had deze zin moeten volgen: „Het kan blijkbaar niet gek genoeg.”

Hofstadgroep

Het artikel De strafbare woorden van de Hofstadgroep (11 mei, pagina 3) vermeldt dat de twee leden van de Hofstadgroep die een aanslag met een handgranaat pleegden daarvoor veertien en vijftien jaar cel kregen. Dat moet zijn dertien en vijftien jaar. Ook werd abusievelijk vermeld dat de rechtbank op de groep alleen terreurwetgeving toepaste bij het misdrijf bedreiging. De rechtbank oordeelde dat de Hofstadgroep niet alleen als criminele, maar ook als terroristische organisatie kan worden gezien. De leden van de Hofstadgroep zijn daarop veroordeeld omdat hun collectieve bedreigingen werden gezien als met terroristisch oogmerk gedaan. Het ‘strafbare woord’ waarvan sprake was, sloeg dus alleen op het collectieve gebruik ervan.