correcties & aanvullingen

Naam fotograaf

De foto bij het artikel Met een 1 voor Nederlands over eindexamens in Curaçao (15 mei, pagina 31) is gemaakt door Vincent Mentzel. Niet door Willem Mentzel, zoals stond vermeld.