Brussel: inhuren illegalen strenger bestraffen

Werkgevers die illegalen in dienst nemen moeten strenger worden gestraft. In ernstige gevallen zouden ze ook celstraffen moeten kunnen krijgen. Europees commissaris Franco Frattini (Justitie) heeft vandaag voorgesteld daarover in Europees verband afspraken te maken.

Het voorstel van Frattini is onderdeel van de brede aanpak die de Commissie voorstaat voor de migratieproblematiek. Dat onderwerp kwam weer hoog op de Europese agenda te staan doordat vorig jaar een recordaantal migranten probeerde per boot Zuid-Europa te bereiken.

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, wil enerzijds een strengere aanpak van illegale migratie. Zo zet zij zich bijvoorbeeld ook in voor uitbreiding van de zeepatrouilles bij de Canarische Eilanden, bedoeld om de bootmigranten uit Afrika te onderscheppen. Anderzijds wil zij de mogelijkheden verruimen voor migranten om legaal in Europa te komen werken.

Frattini wil werkgevers in de EU verplichten te controleren of hun werknemers een verblijfsvergunning hebben. Werkgevers die dat niet doen kunnen worden gestraft met boetes of worden gedwongen achterstallig loon en sociale premies te betalen. Ook kunnen ze in het voorstel worden uitgesloten van overheidsopdrachten. In ‘ernstige gevallen’ moeten werkgevers ook celstraffen kunnen worden opgelegd. Lidstaten mogen zelf de hoogte van de celstraffen bepalen.

Vrijwel alle EU-landen hebben op dit moment al wetgeving op dit terrein. In 19 van de 27 lidstaten, waaronder Nederland, is het ook al mogelijk werkgevers celstraffen op te leggen. Maar de Europese Commissie maakt zich zorgen over de naleving van die nationale wetgeving. „Slechts 2,8 procent van de bedrijven in Europa wordt jaarlijks gecontroleerd”, zei Frattini. „Dat is niets.”

Frattini wil landen verplichten om jaarlijks ten minste bij 10 procent van de bedrijven te controleren of de papieren van werknemers in orde zijn. „Als landen dat nalaten zullen we niet aarzelen om ze publiekelijk aan de schandpaal te nagelen”, zei Frattini. Zijn voorstel moet nog worden goedgekeurd door de EU-lidstaten en door het Europees Parlement.

De Commissie pleitte vandaag opnieuw voor het verruimen van de mogelijkheden voor legale migratie. Een eerdere poging van de Commissie om daarover in Europees verband afspraken te maken, in 2001, strandde op verzet van lidstaten. Maar in de toekomst zijn migranten nodig op de arbeidsmarkt omdat de Europese bevolking vergrijst, redeneert de Commissie.

Frattini wil dat de EU gaat optreden als ‘makelaar’ tussen Europese landen die seizoensarbeiders nodig hebben, bijvoorbeeld in de landbouw of toerismesector, en emigratielanden in bijvoorbeeld Afrika. Het idee is dat de Commissie namens die Europese landen een aanbod kan doen aan een Afrikaans land. Dat mag dan tijdelijk werknemers sturen naar de EU-landen. In ruil daarvoor wil de Commissie met het emigratieland afspreken dat het helpt bij het bewaken van grenzen, of zich bereid verklaart illegalen op te nemen.