Albayrak is nooit een Schapekop geworden

De gemeenteraad van Dordrecht formaliseerde gisteravond het ontslag van wethouder Neza Albayrak, de oudere zus van PvdA-staatssecretaris Nebahat. Officieel omdat ze niet in ‘Dordt’ maar in Rotterdam woont.

Op haar naambordje was de toevoeging ‘wethouder’ al verdwenen. Maar stadsbestuurder was Nezahat Albayrak juridisch gezien dan ook niet meer, toen de gemeenteraad van Dordrecht gisteravond aanschoof in het stadhuis om het ontslag van de 42-jarige zus van PvdA-staatssecretaris Nebahat te formaliseren.

Eind vorige maand al viel het doek voor Albayrak. De raad, onder aanvoering nota bene van haar eigen PvdA, weigerde in te gaan op het verzoek van de eerstejaars wethouder om haar „wegens privéomstandigheden” voor de tweede keer een woonontheffing te verlenen. Albayrak woont niet in ‘Dordt’, maar in het nabijgelegen Rotterdam, waar ze de zorg heeft voor haar zesjarige zoontje. Haar man dient als officier in het Turkse leger.

Zelf ontbrak de hoofdpersoon gisteravond in de raadszaal. Van een inhoudelijk debat zou toch geen sprake zijn, liet Albayrak vrijdag weten bij haar aankondiging niet vrijwillig op te zullen stappen. Die voorspelling kwam uit, met dank vooral aan de PvdA. Fractieleider Hilton Weidema liet de provocaties van vrijwel alle andere raadspartijen onbeantwoord.

Met haar afwezigheid onderstreepte Albayrak, onder meer verantwoordelijk voor het jongerenbeleid, het grootste punt van kritiek, zoals Weidema dat eerder in diverse media verwoordde. „Ze was buiten kantooruren nooit in de stad te vinden, ze was in feite onzichtbaar.” Een Schapekop – de bijnaam voor inwoners van Dordrecht – is de geboren Turkse daarom nooit geworden. „En in deze functie moet je juist een Schapekop zijn met vijf poten”, betoogde VVD-raadslid Marc Merx gisteravond.

Zelf beweert Albayrak vooral het slachtoffer te zijn van een politieke afrekening. Volgens haar heeft de PvdA-fractie dankbaar gebruik gemaakt van haar uitgestelde verhuizing – ze had al een woning in Dordrecht – om een vertrouwensbreuk te forceren. „Mijn komst naar Dordrecht is nooit door de hele fractie gedragen”, schrijft de oud-beleidsmedewerker (Justitie) in een brief aan de raad. Met slechts één meerderheidsstem werd ze vorig jaar door de eigen fractie ‘gedoogd’ als wethouder. „De verdeeldheid begon al eerder dan op de dag dat ik in Dordrecht begon.”

Slechts vier van de 39 raadsleden stemden tegen Albayraks ontslag, onder wie twee PvdA’ers: Daan Cobelens en Ahmet Karapinar. „Neza had weliswaar weinig politieke ervaring, maar ze beschikte wel over frisse ideeën”, zegt de laatste. „Ze heeft alleen de kans en de ruimte niet gekregen om zichzelf te kunnen profileren.”

Of heeft de partij een strategische inschattingsfout gemaakt door ‘een politiek lichtgewicht’ aan te stellen, al dan niet op last van het landelijke PvdA-hoofdbestuur zoals boze tongen beweren? Karapinar, bedachtzaam grijnzend: „Goede vraag, maar stel die maar aan [de Dordtse PvdA-leider] Hans Spigt.”

Spigt is de architect van het coalitieakkoord van vorig jaar (PvdA, CDA, VVD en ChristenUnie/SGP), die hem zelf een wethouderspost opleverde. Hij was het ook die Albayrak, hoewel politiek gezien een onbeschreven blad, naar Dordrecht haalde. Van een verstandshuwelijk was geen sprake, benadrukte Spigt gisteren. Dordrecht had behoefte aan vers bloed en Albayrak – jong, vrouw én allochtoon – leek om meer dan alleen die redenen de ideale kandidate. „Alles duidde erop dat het goed zou komen.”

Volgens de lokale oppositiepartij Beter Voor Dordt (zes zetels) moet Albayraks benoeming vooral worden uitgelegd als een signaal om de Dordtse PvdA-achterban te behagen. Bij de verkiezingen van maart 2006 kreeg de partij veel stemmen vanuit de Turkse gemeenschap (ruim zesduizend inwoners op een bevolkingstotaal van bijna 120.000).

Albayrak verwijt Spigt gebrek aan politiek leiderschap. Maar die zegt niet onder de indruk te zijn. „Het lijkt wel alsof Neza er af en toe niet bij is geweest, en dan druk ik me nog heel voorzichtig uit.”