Romeinen en joden

In het baanbrekende Rome & Jerusalem (Penguin, € 42,40) behandelt Martin Goodman de verhouding tussen Romeinen en joden op een even erudiete als onderhoudende wijze, meent Fik Meijer. ‘Een schrijver die de complexe verhoudingen tussen Rome en Jeruzalem behandelt, ontkomt niet aan de vraag of de vijandige houding die de Romeinen tegenover de joden tentoonspreidden uniek was. Goodman geeft talrijke voorbeelden van de minachting van de Romeinen voor de joden en gebruikt enkele malen het woord antisemitisme, zonder dat hij het begrip overigens nader definieert.

Over de houding van de christenen tegenover de joden is hij stelliger. Hij beschrijft hoe de christenen zich in de eerste eeuw losweekten van de joden en hun eigen weg gingen.’

‘Goodman is er van overtuigd dat de vooroordelen van de christenen ten aanzien van de joden in de late oudheid aan de basis staan van het antisemitisme van de christelijke Middeleeuwen dat in de moderne wereld nog altijd zichtbaar is. Het is een hard standpunt, maar gezien het doorwrochte betoog in het hoofdstuk ‘The Growth of the Church’ geen opvatting die zo maar uit de lucht komt vallen.’