Red het veenbesblauwtje en de grote vos

De keizersmantel en de zilvervlek zijn al verdwenen. En met het veenbesblauwtje en de grote vos gaat het slecht. De vlinderstand in Nederland holt achteruit. Om beter inzicht te krijgen, werd afgelopen weekeinde de eerste Nationale Vlindertelling gehouden. Iedereen kan vlinders helpen, zegt Arnold van Vliet, onderzoeker bij de Wageningen Universiteit.

Hoe slecht gaat het?

„Van de 70 inheemse soorten dagvlinders zijn er 18 verdwenen en worden er 30 bedreigd. Op de Europese ranglijst van landen waar de dagvlinderstand het hardst achteruitgaat, stond Nederland vorig jaar op de tweede plaats. Dat is echt slecht nieuw,s want vlinders zijn een belangrijke indicator hoe het met de natuur in een land is gesteld.”

Waarom gaat het zo beroerd?

„Door onze bebouwingsdrift verdwijnen de leefgebieden van vlinders. En we maaien alles plat. We zouden langs sloten en bermen stroken groen moeten laten staan.”

En dat is genoeg?

„Nee. We moeten leefgebieden voor vlinders inrichten. En corridors aanleggen om open plekken in het bos met elkaar te verbinden, zodat verschillende vlinderpopulaties elkaar kunnen bereiken. Iedereen kan trouwens helpen. Laat nectarrijke planten in je tuin groeien, zoals lavendel. En haal brandnetels niet meteen weg. Die vormen voor rupsen een belangrijke voedselbron.”

Hoe gaat u vlinderbewustzijn kweken?

„Op internet hebben we de Natuurkalender. En met een dagelijks natuurjournaal op televisie gaan we volgend jaar proberen burgers weer bewust te maken van de ritmiek van de seizoenen. Een zwerm oranjetipjes op Koninginnedag, daar kan je echt blij van worden.”

Arjen Ribbens