PvdA wil beperking ontslagvergoeding bij de overheid

Den Haag. De PvdA wil de ontslagvergoedingen voor topverdieners in de publieke en semi-publieke sector in 2008 beperken en wil ook een maximum voor de hoogte van de topinkomens in de (semi-)publieke sector. ”Ik wil de graaicultuur aanpakken”, zegt Tweede Kamerlid Ton Heerts (PvdA). Volgens Heerts moet de maximale ontslagvergoeding gelden voor inkomens vanaf 90.000 euro en mag die nooit meer bedragen dan drie keer een modaal inkomen. Dit komt neer op een maximale ontslagvergoeding van 90.000 euro. Voor inkomens onder 90.000 euro wil hij de hoogte van de ontslagvergoeding overlaten aan de sociale partners.